Regały paletowe

Regały paletowe przeznaczone do składowania towarów spakowanych na paletach o ciężarze 0,5-2,5 tony.

Modułowa konstrukcja zapewnia efektywne zarządzanie przestrzanią magazynową.

System połączeń oparty na śrubach pozwala na łatwy montaż  i demontaż regałów.

Rama:

Rama regału składa się z dwóch słupów oraz poprzeczek.

Słupy wykonane z  profili

Poprzeczki łączące wykonane z profila otwatrego

Belki:

Belka nośna wykonana z profila zapewnia sztywne połączenie z ramą (łączenie za pomocą śrub)

Dodatkowe wyposażenie:

Ochraniacz słupa stosowany by uniknąć uszkodzenia wynikłego np. z uderzenia wózka widłowego.

Ochraniacz o wymiarach 40 cm wysokości oraz 15 cm szerokości zakotwiczony jest do podłoża 4 śrubami.

Panel ochronny zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem towaru z regału.

Ochraniacze ramy skrajnej w postaci belek zapewniają zabezpiecznie przed uderzeniami w ramę.

Belki poprzeczne stosowane podczas przechowywania towarów w sposób innych niż na paletach. Zastosowanie belek poprzecznych pozwala na wzmocnienie półek poprzez usadzenie płyty pomiędzy poprzeczkami.