POJEMNIK METALOWY

POJEMNIK PRZECHYLNY

Metalowy pojemnik z uchylnym dnem.

Kontener przechylny.

PALETA METALOWA

Paleta metalowa na półprodukty.

PALETA METALOWA

Paleta metalowa do przewozu bel tytoniu.